Vakantiehuisje Hunsruck

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden “vakantiehuisje Hunsrück”

Reservering

Van elke reservering wordt een schriftelijke bevestiging opgesteld, waarbij deze huurvoorwaarden, alsmede de huurinstructies zijn bijgevoegd. De huurder aanvaardt bij het aangaan van de huurovereenkomst onderstaande voorwaarden.

Betaling

Bij reservering betaalt u een voorschot van 50% van de huursom. Het voorschot dient 7 dagen na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan. De huurovereenkomst is pas definitief na ontvangst van dit voorschot. De resterende huur dient uiterlijk een maand voor vertrek naar uw vakantieverblijf te zijn voldaan. Indien de aanvang van de vakantie binnen 6 weken na de reservering plaatsvindt, dan wordt het volledige huurbedrag ineens voldaan. Bij een verandering/omboeking/annulering van uw reservering worden € 35,- administratiekosten berekend. De verhuurder is en blijft jegens de huurder verantwoordelijk voor het vakantiehuis en de daarmee verband houdende zaken.

Een waarborgsom wordt NIET gehanteerd. Indien er onverhoopt iets kapot of beschadigd raakt, dan vertrouwen wij er op dat u dit meldt bij de verhuurders. Gezamenlijk zal dan gekeken worden naar een passende oplossing.

Bij verlies van de sleutels wordt een bedrag van € 35,- in rekening gebracht.

Annulering

Indien de huurovereenkomst door de huurder wordt geannuleerd is de volgende huursom verschuldigd:
annulering > 21 dagen voor aankomst: 50% van de huursom  
annulering 8-21 dagen voor aankomst: 70% van de huursom
annulering 7-1 dagen voor aankomst: 90% van de huursom
annulering op dag aankomst :100% van de huursom

Wij raden u aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Aankomst- en vertrektijden

Tenzij anders met u afgesproken zijn deze tijden als volgt:
Weekend : aankomst vrijdag vanaf 16.30 uur, vertrek maandag voor 13.00 uur
Week : aankomst vrijdag vanaf 16.30 uur, vertrek vrijdag voor 13.00 uur
Midweek : aankomst maandag vanaf 16.30 uur, vertrek vrijdag voor 13.00 uur

Melding gebreken, klachten

Indien de huurder bij aankomst schade, gebreken of onvolkomenheden vaststelt, dienen deze onverwijld (binnen 24 uur) aan de beheerder te worden gemeld. De beheerder zal dan zijn uiterste best doen de klachten (mits deze een redelijk karakter hebben) in goed overleg met de huurder te verhelpen. Indien er klachten zijn rondom schoonmaak, dan verzoeken wij u een foto te maken, zodat wij hierop passende actie kunnen ondernemen. Klachten die niet onverwijld zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

Linnengoed

In het huisje zijn dekbedden en kussens aanwezig. De huurder dient zelf dekbedovertrekken, onderlakens en kussenslopen mee te nemen en is verplicht deze te gebruiken. Gelieve ook zelf keukenlinnen en handdoeken mee te nemen.

Huisdieren

Uw hond is van harte welkom. Honden zijn niet toegestaan in slaapkamers en op sofa en stoelen. Het terras en de zitkuil zijn geen uitlaatplek: gelieve uitwerpselen op te ruimen. Ook indien uw hond poept op de toegangsweg naar de huisjes, verzoeken wij u vriendelijk dit op te ruimen. Poepzakjes zijn hiervoor in het huisje aanwezig. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, verlies, ziekte, blessures of ongelukken van welke aard dan ook door/van huisdieren tijdens uw verblijf in de vakantiewoning. Uw huisdier dient in bezit te zijn van geldig dierenpaspoort en behandeld te zijn tegen vlooien.

Roken

In het vakantiehuisje zelf mag niet gerookt worden. Het is wel toegestaan op het terras, en in de zitkuil. Wilt u a.u.b. zelf de peuken opruimen ?

Download verbod/WiFi

NB: in Duitsland geldt een streng download verbod voor muziek en films. Daarom wordt daarom ten zeerste af te raden dit te doen, want daarop staan hoge boetes die ten laste komen van de gebruiker. De huurder is dus zelf aansprakelijk voor de financiële gevolgen van zijn illegale downloads. Dus nooit doen ! Alle illegale downloads worden in Duitsland achterhaald en dus vervolgd.

Vuilnis

U  kunt na en tijdens uw verblijf uw vuilnis, papier en glas deponeren in de containers van de nabij gelegen camping. Hiervoor hebben wij een overeenkomst met de campingeigenaar. Ook in Duitsland wordt afval gescheiden ingezameld. Wij zorgen voor de juiste afvalzakken.

Voor het overige dient de huurder de in de ‘huurinstructies/gebruiksaanwijzing’ genoemde bepalingen die aan hem zijn verstrekt na te leven.

Aansprakelijkheid, verplichtingen van huurder en verhuurder

Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op het contract. De eigenaar mag in dat geval de huurovereenkomst onmiddellijk opzeggen. De (hoofd)huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis, inclusief aan inboedel en tuin, toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers of huisdier. Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA verzekering een aparte reisverzekering te sluiten ! Een door de huurder veroorzaakt schadegeval aan huis, tuin of inboedel dient direct aan de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed. De huurder dient geen lawaai/overlast te bezorgen aan omwonenden.

Na 22.00 uur mag er buiten geen geluid meer zijn, dat tot overlast zou kunnen leiden bij omwonenden. Het is niet toegestaan om het hout uit het bos als brandhout te gebruiken. In de kachel mag alléén schoon brandhout worden gestookt (verkrijgbaar in kant-en-klare zakken bij lokale winkels, tankstations of in de campingwinkel). In Duitsland controleert men streng op uitstoot. Het staat de verhuurder vrij om tot tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst over te gaan, indien de huurder de huurvoorwaarden niet nakomt.

NB: (hete) BBQ as absoluut niet deponeren in de tuin (en zeker niet nabij droge omheining !) i.v.m. brandgevaar. Hetzelfde geldt voor (hete) as van houtkachel.

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, letsel of schade, van welke aard dan ook, tijdens uw verblijf. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor ongevallen in en om het huis, waaronder begrepen ongevallen met speeltoestellen, tuinmeubels, door oneffenheden in de zitkuil of op het terras, loszittende planken, etc. tenzij daarbij sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de verhuurder. De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor letsel van huurders of voor schade aan diens huisdier of goederen.

Gebruik van aanwezige speelgoed en/of gereedschappen is derhalve geheel voor eigen risico. Evenmin is de verhuurder aansprakelijk voor tijdelijke uitval of storingen van water/stroom en eventuele bouwwerkzaamheden rondom het vakantiehuis.

Vertrek/uitchecken

Bij vertrek dient de huurder het vakantiehuis (en terras en zitkuil) in een behoorlijke staat / bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis en het meubilair buiten (BBQ, tuinmeubels) dienen steeds op de oorspronkelijke plaats te worden teruggezet. Serviesgoed en bbq rooster dienen te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De beheerder is gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de huurder in rekening te brengen indien de huurder dit nalaat.

Hebt u aanbevelingen of suggesties voor verbeteringen in en om het huis dan zijn deze uiteraard van harte welkom (zie ook gastbeoordelingen op de website), de link werkt echter niet. Wilt u toch een ervaring delen, wilt u die dan a.u.b. verzenden naar info@vakantiehuisjehunsruck.nl.

Wij wensen u een prettig verblijf in ons huisje in Mörschied !